Dick Bijl

Biografie.


Dick Bijl (1956) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Na enkele jaren als arts-assistent inwendige geneeskunde te hebben gewerkt, deed hij zijn huisartsenopleiding in 1988. Daarna werkte hij in het Nederlands Astmacentrum Davos, Zwitserland. Na terugkeer in Nederland werkte hij als huisarts en deed hij mee aan wetenschappelijk onderzoek. In 1995 deed hij een opleiding voor epidemioloog met speciale interesse in farmaco-epidemiologie en clinical trials. In 1995 werd hij redacteur van het Geneesmiddelenbulletin en in 2005 werd hij er hoofdredacteur: Deze functie vervulde hij tot juli 2017. In 2006 promoveerde hij op het proefschrift ´Major depression in general practice´ (https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/2255659). In 2016 werd hij gekozen tot president van de International Society of Drug Bulletins (ISDB). Thans werkt hij als zzp-er. Over onderwerpen die met medicatie te maken hebben geeft hij lezingen, cursussen, en schrijft er artikelen en boeken over. Bijl is auteur van enkele honderden artikelen. In september 2018 verscheen Het pillenprobleem waarin duidelijk wordt gemaakt waarom zoveel mensen medicijnen gebruiken die niet werken en niet helpen.