Boekbijdragen

Kindergeneeskunde

Bindels PJE, Kneepkens CMF (red.) Kindergeneeskunde.
Praktische Huisartsgeneeskunde.
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2013.
https://www.bsl.nl/shop/kindergeneeskunde-9789031391387.html


Reumatologie
Serie Praktische Huisartsgeneeskunde
Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.

Vijfentwintig medicijnen tegen te grote macht van de farmaceutische industrie.

A Kant en I Palm.

Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van het medisch onderzoek en het voorschrijfgedrag van artsen.

Maandblad Geestelijke volksgezondheid.
MGv maart 2005. Themanummer SSRI's.
D. Bijl en W.G.M. Toenders.
SSRI-antidepressiva bij ouderen.

Klik hier om dit artikel te downloaden.

Anticonceptie

Epidemiologie en handelen van patiënt en huisarts bij migraine en andere vormen van hoofdpijn.

CL van der Wijden

Hoofdbrekens en kopzorgen

Epidemiologie en handelen van patiënt en huisarts bij migraine en andere vormen van hoofdpijn.

G Donker, J Hutten, D Bijl, H Flierman, J van der Velden. Oktober 1992.

Wie betaalt, bepaalt?

Over financiering en het ontwikkelen van medische kennis.

Den Haag: Centrum voor ethiek en gezondheid, 2009.

Gratis te downloaden via: https://www.ceg.nl/uploads/publicatiedb/200918.pdf

Gezondheid! Daar kun je wat van maken.

Den Haag, Ministerie van VWS, 2017.

Gratis te downloaden via:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/25/gezondheid-daar-kun-je-wat-van-makenDodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning.

Peter Gøtzsche
Rotterdam: Lemniscaat, 2016

Te bestellen via:

https://www.bol.com/nl/p/dodelijke-psychiatrie-en-stelselmatige-ontkenning/9200000059367372/