De boom in met je idealen


De titel van het boek van Marloes Vis van Heemst kan je gemakkelijk op het verkeerde been zetten: zoek het maar uit, aan idealen hebben we nu even niets. Het tegendeel is echter het geval. Ze nam haar idealen mee de boom in en keek van daaruit naar de wereld en de toekomst.

Marloes is psycholoog en werkt en denkt na over complexe systemen en die woorden beschrijven goed wat zich heeft afgespeeld in de afgelopen twee jaren. Ze schrijft over de veranderingen die zich geleidelijk in de maatschappij en in personen aan het voltrekken zijn. Vragenderwijs stelt zij problemen aan de orde en gaat er vervolgens op in vanuit een positief mens- en wereldbeeld.

De veranderingen in de wereld stemmen niet vrolijk. Dit boek geeft daar een fraaie analyse van maar biedt ook hoop hoe je als individuen richting kunt geven aan je leven.

Het gaat over alleen staan, anders zijn, het Systeem en dat steeds meer mensen zich niet in het Systeem kunnen vinden. Marloes benoemt dat er steeds meer Anderen zijn en dat zij een Netwerk vormen. Dat Netwerk is zoveel krachtiger dan het Systeem omdat het niet is gebaseerd op repressie en regels, maar werkt vanuit zelfsturing, samenwerking en de kracht die in ieder Ander aanwezig is.

Ze maakt zich zorgen over het schoolsysteem. Kinderen worden getraind om zich later als volwassenen over te geven aan het gedachteloos volgen van protocollen en absurde regelgeving. Kritisch denken wordt zo niet geleerd, eerder afgeleerd.

Vaak is het op school zo dat de uitdaging niet schuilt in het vinden van het goede antwoord op een vraag, maar wat er met de vraag wordt bedoeld. Met andere woorden: welk antwoord verwacht men? En dat heeft veel overeenkomsten met wat we bij het gros van de volwassenen nu zien. Het klakkeloos volgen van procedures, zo duidelijk zichtbaar in de zorg en bij alle vormen van hulpverlening.

Het is een prettig leesbaar boek, ik las het in een adem uit. Marloes had het mij cadeau gegeven op de boekpresentatie van Pandemische chaos in de Lokhorstkerk in Leiden in oktober 2021.

Het boek is te bestellen via haar website: www.marloesvisvanheemst.nl