Blog

Blog


Nieuw middel tegen Alzheimer?

Afgelopen week was er in Pauw aandacht voor een nieuw medicijn, aducanumab, tegen de ziekte van Alzheimer. De door fabrikant Biogen betaalde adviseur Scheltens mocht ongehinderd een reclame- en marketingboodschap over dit middel via de publieke omroep verspreiden. Kritische vragen bleven achterwege, net zoals enkele jaren daarvoor toen Scheltens in onder meer De wereld draait door eenzelfde jubelverhaal over het drankje Souvenaid mocht vertellen. Dat middel heeft geen enkele werkzaamheid.

Dan doen onze zuiderburen het toch een stuk genuanceerder, zij laten ook critici aan het woord, waardoor de lezer het nieuws in een breder perspectief kan plaatsen. In EOS-magazine mocht ik bijvoorbeeld een aantal onbelichte aspecten verwoorden, zie https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/mogelijke-doorbraak-alzheimeronderzoek