Boekrecensies

Boekrecensies overige boeken


De professor als proefkonijn
Irene van Staveren

Lees hier het hele artikel

Aangrijpende, indrukwekkende en eerlijke analyse van een diepgaande zoektocht om zich niet neer te leggen bij ‘uitbehandeld’ zijn. Dit vlot geschreven en makkelijk leesbare boek vormt een aansporing voor uitbehandelde migrainepatiënten om het heft in eigen hand te nemen.

We kunnen niets meer voor u doen, u bent uitbehandeld. Dat was de boodschap. Het zette Irene van Staveren aan een zoektocht te beginnen naar andere behandelmogelijkheden voor haar inmiddels invaliderende chronische migraine. Het wordt een fascinerende zoektocht. Zij onderzoekt veel, probeert uit, soms met succes, en ze beschrijft dit nauwgezet met toenemend zelfinzicht. Belangrijke factoren die behandeluitkomsten bepalen, zoals natuurlijk beloop, farmacologische effecten van medicijnen, hoop en verwachting, placebo-effecten en de invloed van empathische hulpverleners, ze komen allemaal voorbij.

Een multidisciplinaire aanpak helpt haar het best, waarbij beroepsgroepen die vaak te weinig aan bod komen nu terechte aandacht krijgen, zoals psychologen en diëtisten. Uiteindelijk leert zij om te gaan met de eisen die zij zichzelf en de wereld oplegt. Dat levert, naast doorleefde maatschappijkritiek, bijzonder interessante bespiegelingen op.

Zij hoopt dat andere migrainepatiënten wat aan haar boek hebben en het gezondheidsonderzoekers prikkelt om hypothesen te onderzoeken die buiten de gebaande paden van het huidige migraineonderzoek liggen. En dat is dringend nodig.

Hoe overleef ik?
Peter Gotzsche


Klik hier om het artikel te downloaden.


Terug naar normaal
Allen Frances


Lees hier het hele artikel

De ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM) van de ‘American Psychiatric Society’ (APA) is ontworpen om een handvat te bieden aan het wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie. Dat onderzoek toonde in de afgelopen eeuw grote methodologische problemen omdat er geen betrouwbare testen waren voor het diagnosticeren van psychiatrische aandoeningen. Psychiaters in de Verenigde Staten (VS) wilden aan deze onwenselijke situatie een halt toeroepen door min of meer uniforme diagnostische criteria voor de verschillende psychiatrische ziektebeelden af te spreken die bovendien het wetenschappelijke onderzoek zouden kunnen bevorderen. Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling er een diagnostisch naslagwerk van te maken. Inmiddels is de vijfde editie van DSM verschenen, in 2014 verscheen de Nederlandse vertaling van deze DSM-5. Lees meer...

Legaal maar fataal
Nicholas Freudenberg

https://skepsis.nl/legaal-maar-fataal/De laatste decennia sturen overheden wereldwijd, dus ook in Nederland, aan op hechtere samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteiten. Die integratie zou economische voordelen opleveren en, tegelijkertijd, de problemen die eruit voortvloeien prima kunnen beheersen. Het is een gedachte die in de jaren zeventig in de Verenigde Staten postvatte, een neoliberale politieke koers die zich kenmerkt door een terugtredende overheid met meer macht en invloed van de industrie, vooral van grote multinationale ondernemingen. Lees verder...

The Sedated Society
(De gesedeerde maatschappij)
Even slikken
Vinkers en Vis

In mijn boek Antidepressiva en depressie besteed ik aandacht aan de zaken die psychiater Vinkers niet bespreekt in zijn boek Even slikken. Dat boek gaat over de zin en onzin van antidepressiva. Vinkers was van plan om daarin alle belangrijke zaken nog eens op een rij te zetten, maar zag daar vanaf omdat zinloze argumenten dan opnieuw aandacht zouden krijgen. Lees meer...