Boekrecensies

Boekrecensies overige boeken


OVERLEVINGSPAKKET VOOR DE PSYCHIATRIE
en het afbouwen van psychiatrische medicijnen.

Peter C. Gøtzsche. Walburgpers, 2021.

Het nieuwe boek van Peter Gøtzsche voorziet in de behoefte van patiënten om handvatten te krijgen hoe om te gaan met psychofarmaca en vooral om er niet mee te beginnen.

Gøtzsche is heel duidelijk over de rol van huisartsen in het medicaliseren van verdriet, ongeluk, tegenwerking en pech. Hierin vindt hij de Amerikaanse emeritus hoogleraar psychiatrie en voorzitter van de DSM-III-commissie Allen Frances aan zijn zijde. Gøtzsche geeft het advies om in geval je problemen met je geestelijke gezondheid hebt niet naar je huisarts te gaan. Omdat artsen zijn opgeleid om medicijnen voor te schrijven is de kans groot dat je schade oploopt, zo niet op korte termijn, dan wel op lange termijn. Lees meer...


Society 4.0.

Bob de Wit

‘Aan het eind van het kapitalisme worden we geconfronteerd met de nadelen van het communisme’.

Deze uitspraak van Bob de Wit naar aanleiding van een uitzending van Lubach op Zondag typeert de betrokkenheid van de auteur bij de huidige wereldproblemen. Het woord kapitalisme staat uiteraard voor neoliberalisme.

Bob de Wit is hoogleraar Strategisch leiderschap aan de Nyenrode universiteit. Hij onderzoekt vooral de door de digitale technologieën aangespoorde transformatie van bedrijven, sectoren en maatschappijen en oplossingen op het gebied van biotechnologie en duurzame energie. Lees verder...


De cholesterol mythe
Daan de Wit

In toenemende mate wordt getwijfeld aan de theorie dat cholesterol de veroorzaker is van hart- en vaatziekten. Het bestaansrecht en het wetenschappelijke fundament van het gebruik van statines, wereldwijd een van de meest gebruikte medicijnen, wordt hierdoor ondermijnt. Daan de Wit beschrijft de tegenstrijdigheden in de wetenschappelijke onderzoeken en laat zien hoe de onderzoeksgegevens ook andere interpretaties mogelijk maken en zelfs de cholesterolhypothese doet wankelen.

Een paradigmaverandering, dus een verandering in het denken over de oorzaken van hart- en vaatziekten, is nodig. De Wit laat zien dat er veel andere theorieën zijn over cholesterol en hart- en vaatziekten. Hij neemt ons mee in een verrassende wereld van kritische en onafhankelijke onderzoekers. De nieuwe inzichten en theorieën zijn interessant en verdienen toetsing in goed opgezet en uitgevoerd gerandomiseerd onderzoek.

De professor als proefkonijn
Irene van Staveren

Lees hier het hele artikel

Aangrijpende, indrukwekkende en eerlijke analyse van een diepgaande zoektocht om zich niet neer te leggen bij ‘uitbehandeld’ zijn. Dit vlot geschreven en makkelijk leesbare boek vormt een aansporing voor uitbehandelde migrainepatiënten om het heft in eigen hand te nemen.

We kunnen niets meer voor u doen, u bent uitbehandeld. Dat was de boodschap. Het zette Irene van Staveren aan een zoektocht te beginnen naar andere behandelmogelijkheden voor haar inmiddels invaliderende chronische migraine. Het wordt een fascinerende zoektocht. Zij onderzoekt veel, probeert uit, soms met succes, en ze beschrijft dit nauwgezet met toenemend zelfinzicht. Belangrijke factoren die behandeluitkomsten bepalen, zoals natuurlijk beloop, farmacologische effecten van medicijnen, hoop en verwachting, placebo-effecten en de invloed van empathische hulpverleners, ze komen allemaal voorbij.

Een multidisciplinaire aanpak helpt haar het best, waarbij beroepsgroepen die vaak te weinig aan bod komen nu terechte aandacht krijgen, zoals psychologen en diëtisten. Uiteindelijk leert zij om te gaan met de eisen die zij zichzelf en de wereld oplegt. Dat levert, naast doorleefde maatschappijkritiek, bijzonder interessante bespiegelingen op.

Zij hoopt dat andere migrainepatiënten wat aan haar boek hebben en het gezondheidsonderzoekers prikkelt om hypothesen te onderzoeken die buiten de gebaande paden van het huidige migraineonderzoek liggen. En dat is dringend nodig.

Hoe overleef ik?
Peter Gotzsche


Klik hier om het artikel te downloaden.


Terug naar normaal
Allen Frances


Lees hier het hele artikel

De ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM) van de ‘American Psychiatric Society’ (APA) is ontworpen om een handvat te bieden aan het wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie. Dat onderzoek toonde in de afgelopen eeuw grote methodologische problemen omdat er geen betrouwbare testen waren voor het diagnosticeren van psychiatrische aandoeningen. Psychiaters in de Verenigde Staten (VS) wilden aan deze onwenselijke situatie een halt toeroepen door min of meer uniforme diagnostische criteria voor de verschillende psychiatrische ziektebeelden af te spreken die bovendien het wetenschappelijke onderzoek zouden kunnen bevorderen. Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling er een diagnostisch naslagwerk van te maken. Inmiddels is de vijfde editie van DSM verschenen, in 2014 verscheen de Nederlandse vertaling van deze DSM-5. Lees meer...

Legaal maar fataal
Nicholas Freudenberg

https://skepsis.nl/legaal-maar-fataal/De laatste decennia sturen overheden wereldwijd, dus ook in Nederland, aan op hechtere samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteiten. Die integratie zou economische voordelen opleveren en, tegelijkertijd, de problemen die eruit voortvloeien prima kunnen beheersen. Het is een gedachte die in de jaren zeventig in de Verenigde Staten postvatte, een neoliberale politieke koers die zich kenmerkt door een terugtredende overheid met meer macht en invloed van de industrie, vooral van grote multinationale ondernemingen. Lees verder...

The Sedated Society
(De gesedeerde maatschappij)
Even slikken
Vinkers en Vis

In mijn boek Antidepressiva en depressie besteed ik aandacht aan de zaken die psychiater Vinkers niet bespreekt in zijn boek Even slikken. Dat boek gaat over de zin en onzin van antidepressiva. Vinkers was van plan om daarin alle belangrijke zaken nog eens op een rij te zetten, maar zag daar vanaf omdat zinloze argumenten dan opnieuw aandacht zouden krijgen. Lees meer...